På Svenska I Suomeksi

Välkommen till våra hemsidor !

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden är en stiftelse som grundats av senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd; år 2018 utdelade stiftelsen 104 understöd om sammanlagt 321.850 euro. Stiftelsen strävar efter att stöda socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. 

Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga. Detta år har även hjälparbete för asylsökande beaktats i utdelningen. Stiftelsen understöder inte privatpersoner, ej heller vetenskaplig forskning.

Senator Theodor Wegelius. Porträtt målat av Eero Järnefelt.

"Stiftelsen stöder socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands"

"Skärskilt uppmärksammar Stiftelsen socialt arbete för barn och unga"